REGULAMIN COVID 2020

.

.

Regulamin epidemiologiczny festiwalu „PHJF 2020”

.

Ogólne wytyczne

– Wypełniamy krótkie oświadczenie epidemiologiczne wraz z klauzulą ochrony danych osobowych RODO.

– Posiadamy własne środki ochronne do zakrycia ust i nosa oraz rękawiczki.

– Stosujemy się do wszystkich poleceń i informacji organizatora festiwalu:

a) ustne (konferansjer, przedstawiciele organizatora)

b) pisemne (informacje i oznakowania)

c) wizualne/graficzne (taśmy ograniczające poruszanie się, oznakowania naziemne, etc.)

Widownia

– Zakrywamy usta i nos.

– Zajmujemy miejsca w rzędach naprzemiennie (rząd zajęty, rząd wolny).

– Zajmujemy miejsca tak, aby pomiędzy widzami pozostało jedno miejsce wolne.

  Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:

a) Uczestniczy w festiwalu z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia.

b) Jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

– Zajmujemy miejsca zgodnie z oznakowaniem na ławkach.

Toalety

– Zakrywamy usta i nos w czasie dojścia do toalety, oczekiwania w kolejce, podczas korzystania z toalety oraz w czasie powrotu z toalety.

– Zachowujemy bezpieczną odległości (minimum 1,5) od innych osób oczekujących w kolejce do toalety.

– Korzystamy z płynów dezynfekujących.

– Wchodzimy do toalety wyłącznie pojedynczo. Kolejna osoba wchodzi dopiero po opuszczeniu pomieszczenia sanitarnego przez osobę poprzednią.

Bufet (posiłki, napoje)

– Zakrywamy usta i nos w kolejce do zakupu posiłków i napojów.

– Odkrywamy usta i nos dopiero spożywając posiłek, lub napój.

– Zachowujemy bezpieczną odległości (minimum 1,5) od innych osób oczekujących w kolejce do bufetu.

– Spożywamy posiłki i napoje wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.

– Korzystamy z płynów dezynfekujących.

– Jednorazowe tacki i sztućce po posiłkach oraz opakowania po napojach wyrzucamy wyłącznie do przeznaczonych w tym celu pojemników na odpady.

.

Mimo niedogodnień życzę wspaniałej zabawy.
Adam Solski (dyrektor festiwalu)

.